ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató adatai

Cégnév: Mongúzok Taekwon-do Sportegyesület

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 111.

Postacím: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 111.

Telefon: +36-20-517-9726

E-mail: monguzokse@gmail.com

Adószám: 18509346-1-19

Nyilvántartási szám: 19-02-0003445

1. Jelen Általános Szerződési Feltétel ("ÁSZF") tartalmazza a www.monguzokse.hu weboldalon ("Honlap") elérhető szolgáltatások, és a Mongúzok Taekwon-do Sportegyesület edzőinél történő edzéseken való részvétel feltételeit.

2. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatókat egymásra tekintettel kell értelmezni. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során keletkezett megrendeléssel, ajánlattal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő. Amennyiben jelen ÁSZF és a felek egyedi megállapodásai egymástól eltérnek, az eltérés tekintetében minden esetben a felek egyedi megállapodásai az irányadóak.

3. Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

4. A szerződés nyelve magyar.

5. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

6. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

7. A csoportos edzések a következő szolgáltatásokat foglalják magukba:

• Közös edzés, melynek időtartama 60-90 perc/edzés - az adott edzéstípustól függően

• Versenyzésre, övvizsgára felkészítés

• Fittségi tanácsadás, stresszkezelés, életmód tanácsadás

• Állandó konzultációs lehetőség e-mailen, vagy telefonon keresztül (hétköznapokon 9:00 - 19:00 között)

• Speciális problémák esetén a megfelelő szakemberhez irányítás (pl. dietetikus, gyógytornász, sportorvos, masszőr, stb...)

8. A megállapodás időtartama:

Csoportos edzések esetén a Mongúzok Taekwon-do SE bérleteinek érvényessége a mérvadó.

Kids csoport: 5000,- Ft/hónap

Kezdő csoport: 7500,- Ft/hónap

Haladó/felnőtt csoport: 9000,- Ft/hónap

9. Díjtételek:

A kliens a megállapodásban szereplő összeget 1 hónapra adott hó 10-éig köteles kifizetni.

10. Az edző kötelezettségei:

Lehető legjobb tudása szerint, orvosi-, és gyógytornász szakvélemény ismeretében, annak figyelembe vételével összeállítani a mozgásprogramot.

11. A kliens kötelezettségei

A kliens vállalja, hogy az edzésprogramban meghatározott irányelveknek eleget tesz, és egészsége érdekében az edzővel maximálisan együttműködik.

• Tudomásom szerint nincs más betegségem, vagy panaszom, az EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDŐÍVBEN foglaltakon kívül, mely zavarná az edzésprogramban való biztonságos részvételemet.

• Gondatlanságomból eredő sérülésekért nem vádolom az edzőt.

• Tudomásul veszem, hogy a testedzés bizonyos rizikókkal, sérülésveszéllyel jár.

• Elfogadom, hogy a tesztelések fejlődésem nyomonkövetésére szolgálnak.

• Kijelentem, hogy a saját felelősségemre veszek részt az edzésprogramban.


Vásárlási feltételek

AZ ONLINE BÉRLET VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ÉS TÁJÉKOZTATÓ (BÉRLET VÁSÁRLÁSA A MONGÚZOK TAEKWON-DO SE FELÜLETÉN, A MOTRIBRO RENDSZERÉN KERESZTÜL)

 • AZ Egyesület Webshopjának célja: a havi rendszeres bérletvásárlások megkönnyítése
 • A Webshop használatával az ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy távolról, a Online bérletet vásároljanak, melyek a Mongúzok Taekwon-do SE sport óráin való részvételre jogosítanak. A vásárlás a Barion Payment Zrt. rendszerében történik (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) BARION ZRT. ÁSZF MEGTEKINTÉSE
 • Az elérhető bérletek típusait, a benne foglalt szolgáltatások körét, a bérletek aktuális árait, illetve a fizetési lehetőségeket az ÁSZF tartalmazza.
 • A Felek meghatározása
  • A Szolgáltató: Mongúzok Taekwon-do SE
  • Clubunk, mint adatkezelő adatai:
   • Neve: Mongúzok Taekwon-do SE
   • email: monguzokse@gmail.com
   • tel: 0620/5179726
   • Cím: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 111.
  • A Vásárló az az ügyfél, aki az Egyesület Motibro fiókjában Online bérletet vásárol
 • Az Online bérlet
 • A bérlet fajtái: kor és tudásszint alapján felosztott csoportok szerint meghatározott.
 • A bérlet érvényessége: az elérhető bérletek érvényessége adott hónap első napjától az utolsóig. Az érvényesség kezdete az adott hónap első napja. Az Online bérletek futamideje nem módosítható.
 • A bérlet árának megfizetése online: a bérlet vásárlásakor a Szolgáltató a bérlet árával megterheli a Vásárló által a vásárláshoz regisztrált bankkártyát.
 • Az Online bérlet megvásárlásának menete

Az Online bérlet vásárlása a Vásárló internet elérést biztosító eszközének használatával történhet.

 • Az vásárlás első lépése az Online bérlet típus kiválasztása.
 • Fizetés a Barion rendszerében. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

 • Ügyfélszolgálat

Az Online bérletvásárlással kapcsolatos további kérdésekben a +36-20-517-9726 telefonszámon lehet érdeklődni.

 • Reklamáció és panaszügyintézés

A panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. A Szolgáltató jogosult a webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a már Ön által leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.

 • Elállás

Online bérlet vásárlása esetén a Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg. Az elállásra a vásárlás napjától, vagyis a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül van lehetősége. Az elállásról szóló nyilatkozatát - melyet a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megtehet -a Szolgáltató e-mailcímére, illetve lehetőleg ajánlottan, tértivevénnyel ellátott küldemény formájában, postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levele útján is megküldheti. A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszafizeti az Ön részére a megrendelt Bérlet névértéket a fizetéskor használt bankszámlára történő visszautalással, amennyiben nem kezdte meg használatát. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 26.§ alapján Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, amennyiben a Kormány rendelet 19.§-a esetén - mely szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni - a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.

 • Az Általános Szerződési Feltételek közzététele

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a https://www.monguzokse.hu weboldalon teszi közzé és fenntartja magának a jogot annak megváltoztatására.


Az edzéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Kosztyu György vagy Kosztyu Veronika mestereknél az alábbi elérhetőségeken:

Mobil: +36-20-517-9726, +36-70-626-5401

Web: https://www.monguzokse.hu/

E-mail: monguzokse@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/monguzoktaekwondo/

Készítsd el weboldaladat ingyen!